TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

QUYẾT ĐỊNH, V/V thành lập các nhóm chuyên trách...

QUYẾT ĐỊNH, V/V thành lập các nhóm chuyên trách cho công tác thực hành 5S

QUYẾT ĐỊNH, V/v Ban hành Quy chế hoạt động...

QUYẾT ĐỊNH, V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Phân hiệu Trường Cao đẳng Công nghệ...

Thông báo, V/v Tăng cường công tác bảo đảm...

Thông báo, V/v Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng cho...

Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

CB-GV-CNV và sinh viên Nhà trường đọc và cho ý kiến góp ý dự thảo Bộ luật...