TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

Tin Tức - Sự Kiện

NGÀNH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

NGÀNH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 1. Mục tiêu đào tạo – Chương trình đào tạo ngành Điện công nghiệp trình...

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ 1.Mục tiêu đào tạo Tốt nghiệp trình độ cao đẳng được cấp bằng...

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1. Mục tiêu đào tạo Tốt nghiệp trình độ cao đẳng được cấp bằng...