TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

Tin Tức - Sự Kiện

KÝ KẾT HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG...

 Chiều ngày 02/11/2023, Trường Cao đẳng Công nghệ TP.HCM (HCT) tiếp Công ty TNHH – DV Nhà hàng Hương...

LỄ RA MẮT BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI CỰU SINH VIÊN...

           Với mục đích tập hợp các thế hệ cựu sinh viên đã từng học...

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp năm học 2019...

Ngành Kế toán, Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 04/04/2020

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp năm học 2019...

Ngành Quản trị kinh doanh, Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 04/04/2020

Thông báo “Phát bằng tốt nghiệp và bảng...

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP.HCM, Thông báo "Phát bằng tốt nghiệp và bảng điểm...

Kế hoạch sinh hoạt đầu khóa, năm học 2019 –...

Đối với học sinh, sinh viên nhập học đợt 01 (Từ 01/08 - 09/08/2019)

Nhà trường vẫn đang nhận hồ sơ đăng ký vào...

Mời các bạn có tên trong danh sách trúng tuyển đến trường làm tủ tục nhập học bằt đầu...

Nhà trường vẫn đang nhận hồ sơ đăng ký vào...

Các bạn đã có tên trong danh sách trúng tuyển đợt 01, chưa đến trường nhập học vẫn tiếp...