TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

Tin Tức - Sự Kiện

Thông báo tổ chức thi chứng chỉ Tin học Cơ...

Thông báo tổ chức thi chứng chỉ Tin học Cơ bản và Nâng cao, ngày 08/01/2023

Thông báo chiêu sinh chuyên đề ngắn hạn CorelDraw...

Thông báo chiêu sinh chuyên đề ngắn hạn CorelDraw Nâng cao và PhotoShop Nâng cao Tải file

Thông báo chiêu sinh lớp ngắn hạn về CorelDraw...

Khoa Ngoại ngữ - Tin học "Thông báo chiêu sinh lớp ngắn hạn về CorelDraw và PhotoShop"

Thông báo chiêu sinh chuyên đề ngắn hạn Tiếng...

Thông báo chiêu sinh chuyên đề ngắn hạn Tiếng Anh Giao tiếp Tải file

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp năm học 2020...

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin và ngành Tiếng Anh

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp năm học 2019...

Ngành Tiếng Anh, Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 04/04/2020

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp năm học 2019...

Ngành Công nghệ thông tin, Từ ngày 23/03/2020 đến ngày 16/05/2020

Thông báo “Phát bằng tốt nghiệp và bảng...

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP.HCM, Thông báo "Phát bằng tốt nghiệp và bảng điểm...