TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

Tin Tức - Sự Kiện

Điểm thi Tin học Cơ bản và Tin học Nâng cao...

Điểm thi Tin học Cơ bản và Tin học Nâng cao ngày 10/06/2023

Danh sách thi và giờ thi hết môn Tin học và thi...

Danh sách thi và giờ thi hết môn Tin học và thi hết môn Tin học kết hợp thi...

Thông báo “Tổ chức thi cấp chứng chỉ Ứng...

Thông báo "Tổ chức thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin" ngày 10/06/2023

Kế hoạch tổ chức thi chứng chỉ Tin học Cơ...

Kế hoạch tổ chức thi chứng chỉ Tin học Cơ bản và Nâng cao, ngày 19/02/2023

Kế hoạch tổ chức thi chứng nhận Tiếng Anh...

Kế hoạch tổ chức thi chứng nhận Tiếng Anh bậc 1/6 và 2/6, ngày 19/02/2023

Thời gian thi và danh sách dự thi môn Tin học căn...

Thời gian thi và danh sách dự thi môn Tin học căn bản và Tin học kết hợp thi...

Thông báo lịch ôn thi chứng nhận Ngoại ngữ...

Thông báo lịch ôn thi chứng nhận Ngoại ngữ bậc 1 và bậc 2

Thông báo tổ chức thi chứng chỉ Tin học Cơ...

Thông báo tổ chức thi chứng chỉ Tin học Cơ bản và Nâng cao, ngày 08/01/2023