TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

Tin Tức - Sự Kiện

Kế hoạch tổ chức thi chứng chỉ Tin học Cơ...

Kế hoạch tổ chức thi chứng chỉ Tin học Cơ bản và Nâng cao, ngày 19/02/2023

ế hoạch tổ chức thi chứng nhận Tiếng Anh bậc...

ế hoạch tổ chức thi chứng nhận Tiếng Anh bậc 1/6 và 2/6, ngày 19/02/2023

Thời gian thi và danh sách dự thi môn Tin học căn...

Thời gian thi và danh sách dự thi môn Tin học căn bản và Tin học kết hợp thi...

Thông báo lịch ôn thi chứng nhận Ngoại ngữ...

Thông báo lịch ôn thi chứng nhận Ngoại ngữ bậc 1 và bậc 2

Thông báo tổ chức thi chứng chỉ Tin học Cơ...

Thông báo tổ chức thi chứng chỉ Tin học Cơ bản và Nâng cao, ngày 08/01/2023

Thông báo chiêu sinh lớp ngắn hạn về CorelDraw...

Khoa Ngoại ngữ - Tin học "Thông báo chiêu sinh lớp ngắn hạn về CorelDraw và PhotoShop"

Đơn xin xác nhận chứng nhận Tiếng Anh

Đơn xin xác nhận chứng nhận Tiếng Anh

Đơn xin xác nhận chứng chỉ Công nghệ thông...

Đơn xin xác nhận chứng chỉ Công nghệ thông tin