TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

Tin Tức - Sự Kiện

Danh sách điểm thi chứng nhận Tiếng Anh bậc...

Danh sách điểm thi chứng nhận Tiếng Anh bậc 1/6 tại cớ sở 1, ngày 23/12/2023

Danh sách điểm thi chứng nhận Tiếng Anh bậc...

Danh sách điểm thi chứng nhận Tiếng Anh bậc 2/6 tại cớ sở 1, ngày 23/12/2023

Bảng điểm kỳ thi Chứng chỉ UDCNTT Cơ bản,...

Bảng điểm kỳ thi Chứng chỉ UDCNTT Cơ bản, ngày 24/12/2023

Thời gian thi và danh sách dự thi chứng chỉ Tin...

Thời gian thi và danh sách dự thi chứng chỉ Tin học, ngày 24/12/2023

Lịch ôn thi chứng nhận Tiếng Anh bậc 2/6

Lịch ôn thi chứng nhận Tiếng Anh bậc 2/6

Điểm thi Tin học Cơ bản và Tin học Nâng cao...

Điểm thi Tin học Cơ bản và Tin học Nâng cao ngày 10/06/2023

Danh sách thi và giờ thi hết môn Tin học và thi...

Danh sách thi và giờ thi hết môn Tin học và thi hết môn Tin học kết hợp thi...

Thông báo “Tổ chức thi cấp chứng chỉ Ứng...

Thông báo "Tổ chức thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin" ngày 10/06/2023