TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

Tin Tức - Sự Kiện

Thông báo, Lịch tổ chức ôn và thi chứng chỉ...

Thông báo, Lịch tổ chức ôn và thi chứng chỉ Tin học, ngày 21/07/2024

Thông báo, Lịch tổ chức ôn và thi chứng chỉ...

Thông báo, Lịch tổ chức ôn và thi chứng chỉ nhận Ngoại ngữ, ngày 20/07/2024

Kết quả thi Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ...

Kết quả thi Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin, ngày 17/03/2024

Danh sách dự thi và Thời gian thi Chứng chỉ UDCNTT...

Danh sách dự thi và Thời gian thi Chứng chỉ UDCNTT ngày 17/03/2024

Lịch ôn thi và Danh sách ôn thi chứng chỉ UDCNTT...

Lịch ôn thi và Danh sách ôn thi chứng chỉ UDCNTT Cơ bản (Ngày 09; 14; 16 tháng 03...

Danh sách điểm thi chứng nhận Tiếng Anh bậc...

Danh sách điểm thi chứng nhận Tiếng Anh bậc 1/6 tại cớ sở 1, ngày 23/12/2023

Danh sách điểm thi chứng nhận Tiếng Anh bậc...

Danh sách điểm thi chứng nhận Tiếng Anh bậc 2/6 tại cớ sở 1, ngày 23/12/2023

Bảng điểm kỳ thi Chứng chỉ UDCNTT Cơ bản,...

Bảng điểm kỳ thi Chứng chỉ UDCNTT Cơ bản, ngày 24/12/2023