TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

Thời gian biểu và Danh sách dự kiểm tra Tiếng Anh căn bản – Ngày 14/12/2019

12/12/2019

Ngày thi 14/12/2019; Từ phòng 01 – 04 thi lúc 07h30;

                                    Từ phòng 05 – 08 thi lúc 08h45;

                                    Từ phòng 09 – 12 thi lúc 10h00;

Thời gian biểu kiểm tra Tiếng Anh căn bản – Click vào xem chi tiết

Danh sách dự kiểm tra Tiếng Anh căn bản – Click vào xem chi tiết