TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

Thời khóa biểu các môn chuyển từ học kỳ I sang học kỳ II, năm học 2019 – 2020

07/05/2020

Thời khóa biểu các môn chuyển từ học kỳ I sang học kỳ II,
năm học 2019 – 2020, các bạn Click vào tên môn học để biết lịch học