TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

Thông báo xét tuyển Cao đẳng, Trung cấp năm 2022 (Xét tuyển bổ sung đợt 02)

12/08/2022

“Cam kết 100% sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp”

Tải file