TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ CÔNG ĐOÀN

Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ XI (2017 – 2022):

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN
1 Bùi Ngọc Bốn Chủ tịch Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng Công tác HSSV

Giảng viên kiêm nhiệm

2 Nguyễn Thị Mỹ Thơ Phó Chủ tịch Giảng viên
3 Lê Thị Tuyết Ủy viên Giảng viên
4 Nguyễn Thị Xuân Mai Ủy viên Giảng viên
5 Nguyễn Thị Oanh Ủy viên Nhân viên
6 Huỳnh Văn Triệu Vỹ Ủy viên Phó Trưởng khoa, Phụ trách khoa Kinh Tế
7 Cao Minh Nam Ủy viên Phó trưởng khoa Ngoại ngữ – Tin học

Ủy ban kiểm tra Công đoàn:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN
1 Lê Thị Tuyết Chủ nhiệm UBKT Giảng viên
2 Nguyễn Duy Tiến Ủy viên Phó trưởng phòng Công tác HSSV
3 Ninh Thị Vân Ủy viên Giảng viên

Danh sách các tổ Công đoàn trực thuộc:

STT TỔ CÔNG ĐOÀN
TỔ TRƯỞNG
1 Phòng Tổ chức – Hành chính Mai Thị Thảo
2 Phòng Đào tạo Hoàng Kim Oanh
3 Phòng Công tác HSSV Bùi Thị Thúy Hằng
4 Phòng Tài chính – Kế toán Nguyễn Thị Hà
5 Phòng Quản trị – Thiết bị Hồ Công Dân
6 Khoa Công nghệ Dệt May Nguyễn Thị Lan Hương
7 Khoa Thiết kế thời trang Ninh Thị Vân
8 Khoa Kinh tế Nguyễn Thị Phượng
9 Khoa Cơ Điện Trần Thị Tuyết Nhung
10 Khoa Ngoại ngữ – Tin học Lê Nguyễn Băng Châu