TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ TRUNG TÂM SẢN XUẤT THỰC TẬP

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ/CHỨC DANH
1 Nguyễn Ngọc Hiển
Thạc sĩ Phó Hiệu Trưởng

Giám đốc trung tâm

2 Phan Thị Mỹ Dung Trung cấp
Nhân viên
3 Nguyễn Thúy Ái Cử nhân Nhân viên
4 Nguyễn Phú Lâm Cử nhân Nhân viên
5 Huỳnh Thị Thu Hồng Cử nhân Nhân viên
6 Hồ Thị Như Ngọc
Cử nhân Nhân viên
7 Trần Văn Mung Cử nhân Nhân viên
8 Nguyễn Thị Mỹ Linh Cử nhân Nhân viên